Coral grouper (Cephalopholis miniatus) on various coral
ID: 194
Name: Coral grouper (Cephalopholis miniatus) on various coral
Size: 3888x2592 pxclose request